RS house
Team
Кирило Цуман, Любов Тітаренко, Анастасія Боровкова, Георгій Парфенюк
Kyrylo Tsuman, Liubov Titarenko, Anastasiia Borovkova, Georgii Parfenuk

Project
Житловий будинок,
485 м.кв.
Residential building, 485 sq.m.
Location
с.Гнатівка, Україна
Hnativka village, Ukraine
Year
2021
Проект приватного житлового будинку в передмісті Києва для родини,
що веде дуже активний спосіб життя та обожнює тварин і рослинний світ

Головна фішка (та одночасно виклик) цієї ділянки - рельєф. Саме він
значним чином вплинув на об'ємно-просторове рішення будинку.
The project of a private residential building in the suburbs of Kyiv for a family that leads a very active lifestyle
and adores animals and flora.


The main feature (at the same time a challenge) of this site is relief. It significantly influenced the overall volume-spatial solution of the house.
Основна концепція - розбивка та зсув по рівнях основних функціональних зон будинку
та "змійка", що переходить по фасаду з рівня на рівень, таким чином об'єднуючи весь силует в суцільну перетікаючу геометрію. Цей силует ми акцентували за допомогою несучих конструкцій (колон, стін, перекриттів), тому така форма має не лише естетичний аспект,
а й несе у собі функціональний та конструктивний задум.
The main concept is the breakdown and shift along the levels of the main functional areas of the house
and the "snake" passing along the facade from level to level, thus uniting the entire silhouette into a continuous flowing geometry. We emphasized this silhouette with the help of main structures (columns, walls, ceilings),
so this form has not only an aesthetic aspect, but also carries a functional and constructive aim.

Попри візуальну складність будинку, його планувальне рішення доволі просте та зрозуміле. На першому поверсі, розміщеному на рівні в'їзду на ділянку, знаходиться гараж на 2 автомобілі, майстерня хазяїна та хол зі сходами для спуску в житлову частину будинку.
Спускаючись на рівень нижче, ми потрапляємо в основну, так звану, "денну" зону.
Тут знаходяться простора вітальня та кухня з обідньою зоною. Також на цьому рівні передбачено технічні приміщення: з холу ми потрапляємо у гостьовий санвузол
та котельню. На терасі цього рівня буде розташовуватись зона відпочинку з гостями
за великим столом на вулиці.
На нижньому рівні знаходиться тиха або "нічна" зона, яка складається з трьох спалень. У майстер-спальні передбачено власний гардероб
та ванну кімнату.
Despite the visual complexity of the house, its planning solution is quite simple and clear. On the first floor, located
at the level of the entrance to the site, there is a garage for 2 cars, an owner's workshop room and a hall with stairs to the living part of the house.
One level below, we enter the main "day" zone. There is a spacious living room and a kitchen with a dining area. Technical facilities are also provided on this level: from the hall we enter the guest bathroom and the boiler room.
On the terrace of this level, there will be a recreation area with guests with a large table outside.
On the lower level there is a quiet or "night" area, which consists of three bedrooms. The master bedroom
has its own wardrobe and bathroom.
Завдяки зміщенню "блоків", з кожного поверху є доступ до відкритих і досить великих
за площею терас. Варто відмітити, що з них відкривається дивовижний краєвид.
Плавно опускаючись разом із рельєфом, ми потрапляємо у зону відпочинку з басейном,
де у найнижчому рівні знаходиться затишна зона для відпочинку з багаттям.
Thanks to the displacement of the "blocks", each floor has access to large terraces. It is worth noting
that they offer an amazing view. Going down with the terrain, we come to a recreation area with a swimming pool, where at the lowest level there is a cozy relaxation area with a bonfire.
Загальна площа будинку разом з терасами у цій конфігурації складає 431 кв.м,
з яких тераси сумарно становлять 218 кв.м.
House total area with terraces equals 485 sq.m, of which terraces area in total equals 218 sq.m.
В процесі роботи над проектом було розроблено 3 варіанти оздоблення фасаду:
- біла штукатурка + дерево;
- дерево + сірий HPL
- сірий керамограніт + білий HPL
In the process of working on the project were created 3 different material decoration:
- plaster + wood
- wood + HPL
- ceramic granite + HPL

Проект розроблявся у Revit, а візуалізації виконувались у Rhinoceros + Enscape.
The project was created in Revit. Visualizations were made in Rhinoceros + Enscape.